EnglishSpanishcatalan
Miquel Oliver | Art | deia.info

Miquel Oliver

Neix a DEIA 1959, Jove espavilat, amb idees Que en Aquella època anaven a Contracorrent. Sempre va voler pintar: "no me n'ensenyaren ... consorcis de dins. La pintura per jo és com Una Teràpia, una Connexió amb qualque cosa especial del meu interior". Aquells anys va viure a Llucalcari, va Conèixer pintors com a Sunyer, en Junyer o n'Oleguer Junyent; També va Per entrar en contacte